Trình điều khiển Linux* cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19136
11/10/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Bộ điều khiển Lưu trữ Intel ba chế độ thế hệ thứ 1 hỗ trợ JBOD (Truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 78 MB
  • SHA1: B3ED8559C2215567FA4045A292CD0F3C0C0D7684

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các ứng Intel® Storage Controller hỗ trợ JBOD(Passthrough) chỉ:

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = ph24.0-43.00.00.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

  • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U3-U6) x64, RHEL 9
  • SLES* 12(SP3-SP5) x64, SLES* 15 x64 (U1-U3)
  • Ubuntu* (tất cả các bản phát hành) x64

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.