Trình điều khiển mạng cho VMWare ESXi* dựa trên Chipset Intel® 62X

19127
9/12/2017

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển mạng cho VMWare ESXi* (1.3.1)

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 311.9 KB
  • SHA1: 8BE853FB80E9D9CF2BFD6AF5D192CF3E3D17FBCE

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển i40en VMware ESX gốc cho bộ điều khiển Intel® Ethernet X710, XL710, XXV710 và X722:

  • ESXi được hỗ trợ phát hành: 6.0
  • Các phiên bản ESXi tương thích: 6.5


Lưu ý bổ sung

Tham khảo trước tiên vào tập tin readme.txt để biết thông tin chi tiết về các hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.