Động cơ Quản lý Intel® Điều khiển Doanh nghiệp cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

19116
1/15/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DN và NUC7i7DN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 130.8 MB
  • SHA1: 6AAB6BFB95E7D34C876220BBA8E241E9985B3793

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DN và NUC7i7DN với vPRO.

Trình cài Intel® ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Lưu ý

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.