Dòng bộ xử lý Intel Atom® E3900, bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Gói hỗ trợ bo mạch bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Dự án Yocto* với Intel® System Studio

19110
8/24/2017

Giới thiệu

Gói phần mềm này chứa tất cả các điều kiện cần thiết, gói mục tiêu cho Intel® SoC Watch, Bộ khuếch đại Intel® VTune™ và Tính Năng Nguyên Thủy Thực Thi Tích Hợp Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 80.2 MB
  • SHA1: 5D4269A94D39F29E746E4759E0F9B33A25B8EB1B

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các nền ® mềm nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Gói phần mềm này chứa tất cả các điều kiện cần thiết, gói mục tiêu cho Intel® SoC Watch, Bộ khuếch đại Intel® VTune™ và các Tính Năng Nguyên Thủy Thực Thi Tích Hợp Intel®. Nó cũng chứa các ghi chú phát hành cho bản phát hành này.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế để phát triển với Intel.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.