Dòng bộ xử lý Intel Atom® E3900, Bộ xử lý Intel Celeron® N3350 và Gói hỗ trợ bo mạch bộ xử lý Intel Pentium® N4200 cho Yocto Project* với Intel®® System Studio

19110
8/24/2017

Giới thiệu

Gói phần mềm này chứa tất cả các công thức nấu ăn cần thiết, gói mục tiêu cho Intel SoC Watch, Intel VTune™ Amplifier và Intel®® Integrated Performance Primitives.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 80.2 MB
  • SHA256: FB424123F85AFA02FD41C0CF532EE5EA1A72C7A6533FDD93DAE2FD33B696A737

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền tảng Intel® nhúng. Nó không dành cho các hệ thống kinh doanh hoặc người tiêu dùng.

Tổng quan

Gói phần mềm này chứa tất cả các công thức nấu ăn cần thiết, gói mục tiêu cho Intel SoC Watch, Intel VTune™ Amplifier và Intel®® Integrated Performance Primitives. Nó cũng chứa các ghi chú phát hành cho bản phát hành này.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ dành cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Phát triển Tài nguyên &; Thiết kế với Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.