Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

19092
4/4/2022

Giới thiệu

Hệ Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® thông qua BMC ngoài băng tần.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8 (1905)*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 15*
  • Kích thước: 56.8 MB
  • SHA1: 61C900893EBC93CAE2E282F59BAACC595173EB5E

Mô tả chi tiết

Giới thiệu


Công cụ dự phòng và gỡ lỗi máy chủ Intel017® (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Máy chủ Intel thông qua BMC Out-of-band.

Các nền tảng Intel được® hỗ trợ


Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600 (Intel Xeon® sản phẩm bộ xử lý E5-2600 v3/v4)

Bo mạch máy chủ Intel (Dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel®® Xeon®)

Bo mạch máy chủ Intel® (Dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel(R) Thế hệ thứ 2)

Bo® mạch máy chủ Intel (Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9200)

Dòng bo mạch máy chủ Intel® D50TNP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M70KLP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® D40AMP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M20NTP

Các hệ điều hành được hỗ trợ


Red Hat* Enterprise Linux 8.x. Tất cả distro 64 Bit.

SuSE* Linux* Enterprise Server 15. Tất cả distro 64 Bit.

CentOS* 8.x. Tất cả distro 64 Bit.

Ubuntu* 18.04 LTS và Ubuntu 20.04 LTS.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.