Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 7 * / 8.1 * cho NUC6i3SY, NUC6i5SY

19082
6/19/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Đồ họa Intel® HD cho Intel® NUC Kit NUC6i [x] SY trong Windows 7 * và 8.1 *.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 245.2 MB
  • SHA1: CD627D7A2460A10EE0D78D72688F1E32FC65BFAC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống này cài đặt Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Intel® NUC Kit NUC6i [x] SY.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy ® Intel Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.