Intel® Server Board S2600WF Family BIOS và Firmware Update cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Tiện ích và WinPE *

19078
12/3/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa Gói Cập nhật Hệ thống cho Intel® Server Board S2600WF Family for Intel® OFU Utility và WinPE * (02.01.0014), đọc phụ thuộc firmware trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 75.2 MB
 • SHA1: 121B32F28E45E1392138ACCA8A6FCED70D038424

Mô tả chi tiết

Chú ý:

Không sử dụng Gói cập nhật phần mềm dựa trên hệ điều hành này (SUP) nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu ® Intel cho Đám mây Doanh nghiệp Nutanix *. Hệ thống này dựa trên Prism Life Cycle Manager của Nutanix cho bất kỳ bản cập nhật firmware nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Nutanix* Life Cycle Manager. Để biết danh sách tương thích phần cứng và firmware, hãy truy cập trang tương thích Phần cứng và Firmware Nutanix*.

Yêu cầu firmware

Để cập nhật ngăn xếp firmware hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp firmware hệ thống hiện đang được tải trên hệ thống phải đáp ứng những điều sau:

 • Bios hệ thống - R02.01.0013
 • Me Firmware - 04.01.04.423
 • Firmware BMC - 2.48
 • FRUSDR - 2.00

Việc không đến được ngăn xếp firmware cần thiết có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và Firmware cho Intel® Server Board S2600WF Family, cũng như Intel® Server System R1000WF Family và Intel® Server System R2000WF Family, cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility và Windows * Preboot Execution Environment.

Mục đích

Gói cập nhật firmware này hỗ trợ các gia đình Bộ xử lý có thể mở rộng ® Intel® Xeon® thế hệ thứ 1 và thứ 2.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật firmware hệ thống cấp sản xuất sau đây:

 • Bios hệ thống - 02.01.0014
 • Me Firmware - 04.01.04.505
 • Firmware BMC - 2.86

  • Đọc TA-1161 về việc thực hiện các quy tắc phức tạp mật khẩu cho phiên bản Firmware BMC này
 • FRUSDR - 2.02
 • Intel® Optane™ DC Persistent Memory Firmware (DCPMM) - 01.02.00.5446

Để xem cập nhật firmware và mẹo khắc phục sự cố.

Ghi chú quan trọng

 • Tiện ích OFU với công cụ flashupdt không hỗ trợ cập nhật DCPMM FW. Tham khảo phần "DCPMM_Update_Intructions.txt" của gói này để được hướng dẫn cập nhật DCPMM.
 • Gói SFUP này bao gồm FW 01.02.00.5446 cho Bộ nhớ dai dẳng ® Intel™ DC (DCPMM). Nếu bạn nhận được DIMM DCPMM của mình với một FW khác, hãy cài đặt gói này để cập nhật FW.
 • Bắt đầu từ BMC 2.22.59c3b83a, khi Chế độ điều khiển chính sách KCS được cấu hình là Deny ALL trên BMC EWS, BMC và FRUSDR không thể được nâng cấp / hạ cấp như hành vi mong đợi. Cập nhật vẫn có thể được thực hiện thông qua Redfish hoặc BMC EWS
 • Các phiên bản BMC và FRUSDR không thể hạ cấp xuống các phiên bản lùi.
 • Đối với Windows và WinPE, người dùng cần thoát/đóng nhắc lệnh sau mỗi lần cập nhật.
 • Tham khảo trước đến các ghi chú phát hành để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết trước khi bắt đầu cập nhật firmware.
 • Cài đặt gói cập nhật này bằng cách sử dụng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 build 19 trở lên.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.