Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho người Intel® Compute Card

19071
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® nghệ tối ưu cho Thẻ điện toán Intel® Compute Cards.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 7CAE1A7AF085B9864427BADEFA901C96E7D00943

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều Intel® Wireless Bluetooth® nghệ tối ưu cho thẻ không dây được cài đặt trong Intel® Compute Card.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Card?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.