Trình điều ® Bluetooth không dây Intel® dành cho người Intel® Compute Card

19071
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển công ® bluetooth không dây Intel® trình điều khiển cho Thẻ Điện ® Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 7CAE1A7AF085B9864427BADEFA901C96E7D00943

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều® ® nghệ Bluetooth không dây Intel® trình điều khiển không dây được cài đặt trong Intel® Compute Card.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc cố định, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với nhà cung cấp Intel® Compute Card?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.