Intel® HD Graphics Driver dành cho Intel® Compute Card

19067
2/14/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® HD Graphics Driver để sử dụng Intel® Compute Card.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 330.2 MB
  • SHA1: 5A5797D31F15FE564008152CF0BA4945D6E01161

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều ® HD Intel Intel® Compute Card.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết vấn đề mới hoặc cố định, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với nhà cung cấp Intel® Compute Card?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.