Intel® Edison với bảng đột phá cho gói CAD Arduino *

19064
8/3/2017

Giới thiệu

Gói tải xuống này chứa sơ đồ bảng, danh sách tài liệu và tệp bố cục cho Intel® Edison với Breakout Board Kit cho Arduino*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA256: A164FA03AB90C174EBD83322373F74AC066F87A31C57D2EA3FAFA8B674D202E0

Mô tả chi tiết

Ghi

Intel đã ngừng cung cấp các bo mạch phát triển Intel Galileo, mô-đun tính toán Intel Edison và bộ công cụ dành cho nhà phát triển, mô-đun tính toán Intel®® Joule™ và bộ công cụ dành cho nhà phát triển. Không có bản phát hành phần mềm nào khác được lên kế hoạch cho các nền tảng Intel Galileo, Intel Edison hoặc Intel Joule.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Intel đã lưu trữ tài nguyên trực tuyến của mình và sẽ duy trì tính khả dụng cho các cộng đồng diễn đàn Intel Galileo, Intel EdisonIntel Joule cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục có sẵn rộng rãi dưới dạng mã nhị phân và mã nguồn trên GitHub *.

Mục đích

Gói này chứa các tệp sau cho Intel® Edison với bảng đột phá cho Arduino*:

  • Bố trí PCB trong . Định dạng BRD
  • Thiết kế PCB trong . Định dạng DSC
  • Sơ đồ bảng dưới dạng PDF
  • Hóa đơn danh mục vật liệu

Ghi: Các ứng dụng phần mềm cụ thể được yêu cầu để truy cập các định dạng tệp này. Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không khớp với các biến thể được tìm thấy trên các thị trường trên toàn thế giới.

Các nhà cung cấp được liệt kê trên hóa đơn nguyên vật liệu bảo lưu quyền sửa đổi các dịch vụ của họ; Thay thế lựa chọn vẫn là trách nhiệm duy nhất của người dùng cuối.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.