Intel® Edison với Bo mạch Breakout cho Gói Arduino* CAD

19064
8/3/2017

Giới thiệu

Gói tải xuống này bao gồm biểu đồ bo mạch, danh sách vật liệu và các tệp bố trí cho Intel® Edison với Bộ bo mạch breakout cho Arduino*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: E74F6296B2B8D7D01B309C6733F79535086E3678

Mô tả chi tiết

Lưu ý

Intel đã ngừng cung cấp bo mạch phát triển Intel® Galileo, bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Edison, cũng như bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Joule™. Không có kế hoạch phát hành thêm phần mềm nào cho các nền tảng Intel Galileo, Intel Edison hoặc Intel Joule.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Intel đã lưu trữ các tài nguyên trực tuyến của mình và sẽ duy trì nó cho các cộng đồng diễn đàn Intel Galileo, Intel EdisonIntel Joule cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục khả dụng ở dạng nhị phân và mã nguồn trên GitHub*.

Mục đích

Gói này chứa các tệp sau cho Intel® Edison với Bo mạch breakout cho Arduino*:

  • Bố trí PCB trong . Định dạng BRD
  • Thiết kế PCB trong . Định dạng DSC
  • Biểu đồ bo mạch trong PDF
  • Hóa đơn danh sách vật liệu

Lưu ý: Cần có các ứng dụng phần mềm cụ thể để truy cập các định dạng tệp này. Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không khớp với các biến thể được tìm thấy ở các thị trường toàn cầu.

Các nhà cung cấp được liệt kê trên hóa đơn vật liệu bảo lưu quyền sửa đổi các dịch vụ của họ; các thay thế lựa chọn vẫn là trách nhiệm duy nhất của người dùng cuối.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.