Hình ảnh Intel® Edison Yocto* Poky

19062
8/2/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa hình ảnh Intel® Edison Yocto* Poky SW. (3.5)

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 7.5 KB
 • SHA1: 159CCA529ECA7092D9E424E2100F5328756E2D36
 • Kích thước: 122.8 MB
 • SHA1: 760D5E50D17F32C68F9276B6E38E0E18B61DF98C
 • Kích thước: 285.2 MB
 • SHA1: AE86701B29F3718A4662FFC9DAC43D63B48A7280
 • OS Independent
 • Kích thước: 28.6 MB
 • SHA1: 49EDAAD786D63703818A44E3A2B37F07B7DA7F93
 • OS Independent
 • Kích thước: 26.3 MB
 • SHA1: 3DC4B2D49945CBFAB1EAE72BFE616B52ACE2305D

Mô tả chi tiết

Ghi

Intel đã ngừng cung cấp các bo mạch phát triển Intel Galileo, mô-đun tính toán Intel Edison và bộ công cụ dành cho nhà phát triển, mô-đun tính toán Intel®® Joule™ và bộ công cụ dành cho nhà phát triển. Không có bản phát hành phần mềm nào khác được lên kế hoạch cho các nền tảng Intel Galileo, Intel Edison hoặc Intel Joule.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Intel đã lưu trữ tài nguyên trực tuyến của mình và sẽ duy trì tính khả dụng cho các cộng đồng diễn đàn Intel Galileo, Intel EdisonIntel Joule cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục có sẵn rộng rãi dưới dạng mã nhị phân và mã nguồn trên GitHub *.

Tổng quan

Bản ghi này chứa phiên bản 3.5 của hình ảnh Poky này cho Intel® Edison.

Cung cấp là một kho lưu trữ nén của nguồn, một bản vá được đề xuất và hình ảnh nhị phân được biên dịch có thể được cài đặt bằng công cụ cấu hình.

Cũng có sẵn là bản dựng tối thiểu của phiên bản 3.5 - lưu ý rằng điều này có thể không hoạt động trên tất cả các hệ thống cũng như không cho phép tất cả các thiết bị và chỉ được cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo.

Hình ảnh tổng hợp: iot-devkit-prof-dev-image-edison-20160606.zip

(md5: fe3a8eafdb0515e00b0418d0b3854421, kích thước: 299042143 byte, sửa đổi lần cuối: Wed, 15 Jun 2016 15:34:55 -0700)

Bản vá: edison-20160606.patch

Nguồn lưu trữ: iot-devkit-yp-poky-edison-20160606.zip

Hình ảnh tối thiểu: edison-image-minimal-20160606.7z

(md5: a9afe63ab280045a6765ab84ef6e201b, kích thước: 27625083 byte, sửa đổi lần cuối: Tue, 26 Jul 2016 15:42:19 -0700)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.