Intel® Compute Card Dock Lock and Eject Tool

19057
8/21/2018

Giới thiệu

Công cụ Khóa và Phóng cho phép bạn khóa/mở khóa và đẩy Thẻ điện toán Intel® khỏi đế Intel® Compute Card DK132EPJ. (2.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 560 KB
  • SHA1: 3ED97A8BD3C90FFA7F5C32356CA337A133C0EDCC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ Intel® Compute Card Dock Lock và Eject Tool là một ứng dụng khay Windows* cho phép bạn khóa/mở khóa và đẩy Intel Compute Card khỏi Intel® Compute Card Dock DK132EPJ.

Cách sử dụng

Nhấp chuột phải vào biểu tượng khay để:

  • Xem trạng thái khóa của Thẻ
  • Khóa Thẻ vào Dock
  • Mở khóa thẻ đã khóa trước đó từ Dock
  • Tháo Thẻ ra khỏi Dock trong khi ở chế độ ngủ đông hoặc tắt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.