Intel® Optane™ Giao diện Người dùng Bộ nhớ và Trình điều khiển để Tăng tốc Hệ thống

19056
7/2/2019

Giới thiệu

Giao diện người dùng Intel® Optane™ mềm được thiết kế và tối ưu hóa đặc biệt để hỗ trợ tăng tốc hệ thống Intel® Optane™ mô-đun bộ nhớ mới. (16.8.3.1003)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 70.5 MB
 • SHA1: D2043E76D258A415C9F828316F6D259EC17721C4
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: EF7FAE2C67B5586F951E33C97B2B37D0AC75D485
 • Kích thước: 13.3 KB
 • SHA1: BAAB81EE08EADEBA7B00EF6A49534CAB6EAA28F0

Mô tả chi tiết

Các ứng Intel® Rapid Storage Technology mềm Intel® Optane™ nhớ tối đa đã đạt đến tuổi thọ kết thúc. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây

Người dùng trên các nền tảng mới hơn có thể đến đây để nhận gói trình điều khiển mới nhất.

Các hệ thống chạy trình điều khiển phiên bản 15.9.x, 16.0.x, 16.5.x hoặc 16.7.x nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp như vậy, bạn không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

Mục đích

Bộ phần Intel® Optane™ mềm bộ nhớ mới hỗ trợ cấu hình và cho phép tăng tốc hệ thống với Intel® Optane™ nhớ mới.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Intel® RST hành, bạn phải xóa nó trước khi cài đặt ứng dụng Intel® Optane™ mềm bộ nhớ mới.

Tệp nào để chọn?

 • SetupOptaneMemory.exe:
  • Ứng dụng/Giao diện Người dùng được thiết kế đặc biệt và tối ưu hóa để hỗ trợ tăng tốc hệ thống Intel® Optane™ mô-đun bộ nhớ mới
  • Cài đặt ứng dụng cũng cài đặt trình điều khiển Intel® RST mềm
 • f6flpy-x64.zip (Hệ điều hành 64bit) [Tùy chọn]:
  • Trình điều khiển Intel® RST độc lập với hỗ trợ Intel® Optane™ mềm
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt Hệ điều hành để phát hiện ổ cứng PCIe* NVMe*, tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hệ thống hoặc Hỗ trợ khách hàng của Intel

Đối với các tính năng nâng cao được hỗ trợ Intel® RST sử dụng Trình điều khiển Intel® RST mềm được đề xuất.

Tìm hỗ trợ cài đặt trong Intel® Optane™ Hướng dẫn cài đặt và người dùng Bộ nhớ hoặc Video.

Lưu ý

 • Trước khi cài đặt các ứng dụng này hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Intel, trước tiên hãy liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn. Chúng có thể cung cấp phần mềm được cấu hình đặc biệt cho hệ thống của bạn.
 • Trình điều khiển Giao diện Người dùng Bộ nhớ Intel® Optane (16.8.3.1003) hỗ trợ các nền tảng thế hệ thứ 7.
 • Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.
 • Đối với bất kỳ Intel® Optane™ truy vấn liên quan đến bộ nhớ, hãy tham khảo trang hỗ Intel® Optane™ bộ nhớ mới.
 • Bạn nên sử dụng chương trình cơ sở mới nhất trên thiết bị Intel® SSD máy tính Intel® Optane™ mềm của mình. Tìm chương trình cơ sở mới nhất tại Intel® Optane™ chương trình cơ sở bộ nhớ.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.