Intel® Optane™ giao diện người dùng bộ nhớ và Trình điều khiển để tăng tốc hệ thống

19056
7/2/2019

Giới thiệu

UI Intel® Optane™ được thiết kế đặc biệt và tối ưu hóa để hỗ trợ tăng tốc hệ thống với các Intel® Optane™ bộ nhớ. (16.8.3.1003)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 70.5 MB
 • SHA1: D2043E76D258A415C9F828316F6D259EC17721C4
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: EF7FAE2C67B5586F951E33C97B2B37D0AC75D485
 • Kích thước: 13.3 KB
 • SHA1: BAAB81EE08EADEBA7B00EF6A49534CAB6EAA28F0

Mô tả chi tiết

Các ứng Intel® Rapid Storage Technology và Intel® Optane™ nhớ mới đã đạt đến tuổi thọ kết thúc. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây

Người dùng trên các nền tảng mới hơn có thể đến đây để nhận gói trình điều khiển mới nhất.

Các hệ thống chạy trình điều khiển phiên bản 15.9.x, 16.0.x, 16.5.x hoặc 16.7.x nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất hệ thống/nhà cung cấp của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường tùy chỉnh trình điều khiển chung Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp này, bạn không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

Mục đích

Bộ phần Intel® Optane™ mềm bộ nhớ tối Intel® Optane™ hỗ trợ cấu hình và cho phép tăng tốc hệ thống Intel® Optane™ nhớ.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt ứng Intel® RST máy, bạn phải xóa ứng dụng trước khi cài đặt ứng Intel® Optane™ nhớ mới.

Tệp nào để chọn?

 • SetupOptaneMemory.exe:
  • Giao diện Ứng dụng/Người dùng được thiết kế đặc biệt và tối ưu hóa để hỗ trợ tăng tốc hệ thống Intel® Optane™ mô-đun bộ nhớ
  • Cài đặt ứng dụng cũng cài đặt trình điều Intel® RST mềm
 • f6flpy-x64.zip (Hệ điều hành 64bit) [Tùy chọn]:
  • Trình điều khiển bộ điều Intel® RST độc lập với khả Intel® Optane™ hỗ trợ
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành để phát hiện ổ PCIe* NVMe*, tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hệ thống hoặc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel

Đối với các tính năng nâng cao được hỗ Intel® RST Sử dụng Trình điều khiển Intel® RST mềm được cấp phép.

Tìm hỗ trợ cài đặt trong Intel® Optane™ Hướng dẫn người dùng và Cài đặt Bộ nhớ hoặc Video.

Lưu ý

 • Trước khi cài đặt các ứng dụng này hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Intel, trước tiên hãy liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn. Họ có thể cung cấp phần mềm được cấu hình cụ thể cho hệ thống của bạn.
 • Intel® Optane Memory User Interface Driver (16.8.3.1003) hỗ trợ các nền tảng thế hệ thứ 7.
 • Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.
 • Đối với bất kỳ truy Intel® Optane™ liên quan đến bộ nhớ, hãy tham khảo trang Intel® Optane™ hỗ trợ bộ nhớ mới.
 • Bạn nên sử dụng chương trình cơ sở mới nhất trên ổ cứng thể ® Intel và các thiết bị Intel® Optane™ nhớ mới. Tìm chương trình cơ sở mới nhất tại Intel® Optane™ mềm bộ nhớ .

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.