Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng S2600BP cho UEFI

19055
1/13/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng Intel® Server Board S2600BP, đọc các phụ thuộc vào chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 32.3 MB
 • SHA1: 77D01C3DB41FC4E456BB78CC79269B918A99C987

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm (SUP) này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® dành cho Đám mây Doanh nghiệp Nutanix*, hệ thống nói trên dựa trên Trình quản lý vòng đời prism của Nutanix để cập nhật chương trình cơ sở. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Quản lý Vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách khả năng tương thích của phần cứng và chương trình cơ sở, hãy truy cập trang tương thích Phần cứng và Chương trình cơ sở Nutanix*.

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Cần có phiên bản tối thiểu của BIOS và Firmware hiện tại để thực hiện cập nhật chương trình cơ sở và BIOS mới. Nếu bạn cố gắng nâng cấp trực tiếp từ phiên bản BIOS cũ lên phiên bản mới nhưng không đáp ứng các yêu cầu của chương trình cơ sở, việc nâng cấp có thể bị lỗi. Trước khi bạn thực hiện cập nhật BIOS và chương trình cơ sở mới, vui lòng xác minh các phiên bản BIOS và chương trình cơ sở hiện tại trên hệ thống máy chủ của bạn. Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0012
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.381
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR - 1,45

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu của BIOS và chương trình cơ sở, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó từ danh sách các phiên bản khác của trang web này và cập nhật hệ thống theo các phiên bản phần mềm mô tả trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong Gói Cập nhật Chương trình cơ sở đã tải xuống của bạn. Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Mục đích

Gói cập nhật chương trình cơ sở này hỗ trợ các dòng Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® 1 và 2.

Gói cập nhật này dành cho Intel® Server Board S2600BP. Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0013
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.423
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.48.ce3e3bd2
 • FRUSDR - 1,45
 • Intel® Optane™ DC mềm bộ nhớ liên tục (DCPMM) - 01.02.00.5444
 • Công cụ cập nhật chương trình cơ sở
  iFlash32_V14_1_Build15
  FWPIAUPD_v14_1_Build19
  FRUSDR_V14_1_Build17

Xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố.

Ghi chú bổ sung

 • Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.
 • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS trong gói này.
 • Nhấp vào liên kết Readme (PDF) để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung Giản thể.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.