Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS dòng S2600BP cho UEFI

19055
3/21/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Intel® Server Board S2600BP cho UEFI, đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 24.8 MB
 • SHA1: 01C26FB50E4E234B86E68CF5754D147EFE259817

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm (SUP) này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® dành cho Đám mây Doanh nghiệp Nutanix*, hệ thống nói trên dựa vào Trình quản lý vòng đời prism của Nutanix cho bất kỳ bản cập nhật chương trình cơ sở nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Quản lý Vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách khả năng tương thích của phần cứng và chương trình cơ sở, hãy truy cập trang tương thích Phần cứng và Chương trình cơ sở Nutanix*.

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • BIOS hệ thống - 00.01.0009
 • Chương trình cơ sở ME - 04.00.04.288
 • Chương trình cơ sở BMC - 1.29
 • FRUSDR - 1.24

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống: 00.01.0013
 • Chương trình cơ sở ME: 04.00.04.294
 • Chương trình cơ sở BMC: 1.43.660a4315
 • FRUSDR: 1.30

Để chạy các bản cập nhật này, bạn phải khởi động hệ thống sang UEFI* shell nhúng.

Ghi chú quan trọng

Không hỗ trợ hạ cấp BMC dưới 1.43.660a4315 do thay đổi bản sửa đổi bảo mật.

Quy trình cài đặt chung

1. Giải nén nội dung của gói cập nhật và sao chép tất cả các tệp vào thư mục gốc
của phương tiện di động (USB)
2. Cắm ổ di động USB vào bất kỳ cổng USB nào có sẵn trên hệ thống để được cập nhật
3. Bật nguồn trên máy chủ và tải vỏ uEFI
4. Bắt đầu quá trình cập nhật chạy Startup.nsh
5. Khởi động lại hệ thống sau khi quá trình cập nhật đã hoàn thành thành công

Để xem các bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu về chương trình cơ sở hệ thống trên, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó và cập nhật hệ thống theo các phiên bản chương trình cơ sở đã mô tả trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong gói này.

Ghi chú bổ sung

 • Trước tiên, hãy tham khảo ghi chú phát hành và readme và cập nhật các tệp hướng dẫn để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.