bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 cho NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

19046
9/27/2018

Giới thiệu

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i[x]BN bằng windows® 10 (24.20.100.6286).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 371.2 MB
  • SHA1: 270244F351AEF4D591DE4BD43C503266F14C5D1B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i[x]BN bằng windows® 10.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy trình Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.