Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19043
1/28/2019

Giới thiệu

Bản ghi này cung cấp gói chương trình cơ sở Trimode RAID phiên bản 50.8.0-2066 - MR7.8

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 18.8 MB
 • SHA1: 262CAD434C9BC5F98B081DCE6255D6A883D0AAAD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều khiển RAID Intel® 34xx/35xx sử dụng ngăn xếp phần mềm MR (RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E, RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3D080F, RSP3WD080E

Thông tin gói

Gói Flash = v50.8.0-2066

Ghi chú quan trọng

Intel khuyên bạn nên tải cài đặt Mặc định nhà máy sau khi nâng cấp chương trình cơ sở, điều này không ảnh hưởng đến dữ liệu trên bất kỳ mảng hiện có nào.

Để làm như vậy:

 1. Khởi động lại hệ thống và đăng nhập vào Bàn Giao Tiếp RAID BIOS Intel®.
 2. Chọn bộ điều khiển và chọn Bộ điều hợp thuộc >Next.
 3. Đặt cài đặt Đặt Mặc định của Nhà máy thành và gửi thay đổi.
 4. Khởi động lại hệ thống (Cài đặt mặc định được áp dụng).
 5. Định cấu hình lại theo các cài đặt mong muốn Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3.

Lưu ý: Nếu hệ thống của bạn sử dụng bộ mở rộng SAS/SATA RES3FV288, RES3TV360 hoặc JBOD2312S3SP.

Cập nhật các thông tin sau trước khi tiếp tục:

 • Bản sửa đổi của Bộ mở rộng FW sang B057 (hoặc mới hơn)
 • Phiên bản CPLD sang EE Bộ mở rộng RES3FV288 (hoặc mới hơn)
 • Phiên bản CPLD sang AA Bộ mở rộng RES3TV360 (hoặc mới hơn)

Bạn có thể tìm FW và CPLD của Bộ mở rộng tại đây:

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.