Trình điều khiển Windows* cho Mô-đun Intel RAID RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Bộ điều hợp Intel® RAID RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19037
7/28/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển Intel® RAID ba chế độ (NVMe+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 1.9 MB
 • SHA1: B168B90302CF912CD2F795B0E168292AA7C8F839

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Windows* cho bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Mô-đun Intel® RAID RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Bộ điều hợp Intel® RAID RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Cấp độ đầu vào (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Mô-đun Intel® RAID RMSP3HD080E
  • Bộ điều hợp Intel® RAID RSP3WD080E

Quan trọng

Trình điều khiển trong gói này cho Windows Server đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển. Nếu nâng cấp / cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có mức độ vá hệ điều hành chính xác, sự cố hệ thống có thể gặp phải.

Thông tin gói

Phiên bản trình điều khiển = 7.725.02.00

Hệ điều hành được hỗ trợ = Windows Server 2022, 2021H2, 2019

Lưu ý: Để tương thích với hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Intel Server.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Ghi: Intel khuyên bạn nên nâng cấp firmware Intel RAID Controller lên phiên bản mới nhất hiện có.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.