Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19037
1/5/2024

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển Intel® RAID Ba chế độ (NVMe+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 1.9 MB
 • SHA1: F146EE07A2D8B8DD871CBE4A3CC02E8D04F0F2E8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Cấp độ đầu vào (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Quan trọng

Trình điều khiển trong gói này cho Windows Server đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển. Nếu việc nâng cấp/cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có mức độ vá hệ điều hành chính xác, hệ thống có thể gặp sự cố.

Thông tin gói hàng

Phiên bản trình điều khiển = 7.727.03.00

Hệ điều hành được hỗ trợ = Windows Server 2022, 2021H2, 2019

Lưu ý: Để tương thích hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị nâng cấp firmware Intel RAID Controller lên phiên bản mới nhất hiện có.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.