Trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19037
11/16/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển Intel® RAID chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 1.6 MB
 • SHA1: 180BE611992170B92B2C03E214CDA9F98ECA1D77

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Bậc cơ bản (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Quan trọng

Trình điều khiển trong gói này cho Windows Server đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển. Nếu quá trình nâng cấp/cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có cấp độ bản vá hệ điều hành chính xác, có thể gặp sự cố hệ thống.

Thông tin gói

Phiên bản trình điều khiển = 7.722.06.00

Hệ điều hành được hỗ trợ = Windows Server 2022, 2021H2, 2019

Lưu ý: Để biết tính tương thích của hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.