Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

19034
7/8/2021

Giới thiệu

Tải xuống tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL) phiên bản 14.1 Build 32.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • Kích thước: 41.1 MB
  • SHA1: 2C32A869CBDC3CFD169BF04C67BDC2B46ACC9269

Mô tả chi tiết


Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL) được sử dụng để hiển thị dữ liệu từ nhật ký sự kiện hệ thống của BMC tích hợp.

Nền tảng được hỗ trợ

  • Intel® Server Board dựa trên dòng bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng
  • Intel® Server Board dựa trên dòng bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® nhân thế hệ thứ 2
  • Intel® Server Board dựa trên dòng Intel® Xeon® Platinum xử lý 9200
  • Intel® Server Board dựa trên dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)
  • Intel® Server Board dựa trên Intel® Xeon® sản phẩm bộ xử lý E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Vỏ UEFI
WinPE* 4.0 (x64)
Windows* Server 2019
Windows* Server 2016
Windows* Server 2012 R2
Windows® 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3
RHEL* 7.5
RHEL* 7.6
RHEL* 8.0
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2
SLES* 15&Sp1
CentOS* 7.3 (x64)
Dự phòng* 8.10

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.