Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

19032
12/14/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update tiện ích (Intel® OFU) phiên bản 14.1 Build 31

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 26.8 MB
  • SHA1: 4CC4F84C849D454D4E2AB8630B67D25A3BFC225F

Mô tả chi tiết

1. Giới thiệu


Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) là một chương trình được sử dụng để cập nhật vi chương trình BIOS, BMC và Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cũng như hồ sơ dữ liệu cảm biến (SDR) và cấu hình Đơn vị thay thế trường (FRU) trong một hệ thống Intel được hỗ trợ.

2. Sản phẩm được hỗ trợ


Bo mạch máy chủ Intel® hỗ trợ các dòng bộ xử lý Intel® sau:

* Dòng bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 2

* Dòng bộ xử Intel® Xeon® có thể mở rộng

* Dòng bộ xử Intel® Xeon® Platinum 9200

* Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)

* Dòng sản Intel® Xeon® xử lý E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6

3. Các hệ điều hành được hỗ trợ


Vỏ UEFI

Windows Server* 2019 và 2022

Windows* 10

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.x và 9.x-64 bit

SUSE Linux* Enterprise Server* (SLES*) 15, 12 gói dịch vụ 3-64 bit

Ubuntu* 20.04 và 22.04

Lưu ý: Người dùng muốn sử dụng Tiện ích trên các phiên bản Hệ điều hành cũ hơn sẽ phải sử dụng các phiên bản trước của Tiện ích có Hỗ trợ Hệ điều hành.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.