Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

19032
10/31/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update phiên bản tiện ích (Intel® OFU) của bạn. (14.1 Bản dựng 19)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Debian 8.x*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, CentOS 7.3*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 57.1 MB
  • SHA1: D177781B72C75F6BFD35FAF17CD7D821E3381F1A

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống được tái bản Intel® One Boot Flash Update tiện ích phiên bản 14.1 Build 19.

Bo mạch máy chủ Intel® và Hệ thống máy chủ Intel® được hỗ trợ:

  • Dòng S2600WF
  • Dòng S2600BP
  • Dòng S2600ST

Tài liệu có sẵn

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.