Trình điều khiển video onboard cho Linux* cho ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

19029
8/8/2019

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển ASPEED Onboard Video* phiên bản 1.10.01 cho Linux*, FreeBSD* và

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 32.5 MB
  • SHA1: 9227DDAAEFF6DDD8DA5DC23754CA679064214DA6

Mô tả chi tiết

Lưu ý quan trọng: Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành dành cho các phiên bản Linux* được hỗ trợ của dòng Intel® Server Board S2600BP, S2600ST và S2600WF thích hợp.

Mục đích

Tải xuống trình điều khiển ASPEED Onboard Video* dành cho Linux*, FreeBSD*, và Solaris*

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.