Cập nhật BIOS và Firmware dòng Intel® Server Board S2600BP cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

19024
4/7/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa Gói Cập nhật Hệ thống cho Intel® Server Board S2600BP dành cho Intel® OFU tiện ích. Đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 83.2 MB
 • SHA1: E4E6D49FB3BA05A38D3F4A2418BE8FDCBFA1FC9D

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm dựa trên hệ điều hành (SUP) này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Đám mây Doanh nghiệp Nutanix*, hệ thống nói trên dựa trên Trình quản lý vòng đời prism của Nutanix cho bất kỳ bản cập nhật chương trình cơ sở nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Quản lý vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách khả năng tương thích của phần cứng và chương trình cơ sở, hãy truy cập trang tương thích phần cứng và chương trình cơ sở Nutanix*.

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Intel® Server Board S2600BP cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU).

Bạn có thể sử dụng gói này để cập nhật DIMM BIOS, BMC, ME, FD và DCPMM.

Mục đích

Gói cập nhật chương trình cơ sở này hỗ trợ các dòng Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® 1 và 2.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0015
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.601
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.88.6999d21a
 • FRUSDR - 1,48
 • Intel® Optane™ DC mềm bộ nhớ liên tục (DCPMM) - 01.02.00.5446

Yêu cầu về chương trình cơ sở


Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0014
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.505
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.86.2da97d3f
 • FRUSDR - 1.47
 • PMEM - 01.02.00.5446

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố.

Để xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố.

Ghi chú quan trọng

 • Tiện ích OFU với công cụ flashupdt không hỗ trợ cập nhật DCPMM FW, vui lòng tham khảo phần "DCPMM_Update_Intructions.txt" của gói này để được hướng dẫn cập nhật DCPMM.
 • Gói SFUP này bao gồm FW 01.02.00.5417 cho Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC (DCPMM), nếu bạn nhận được DIMM DCPMM của mình với một FW khác, vui lòng cài đặt phần mềm này.
 • Bắt đầu từ BMC 2.22.59c3b83a, khi Chế độ kiểm soát chính sách KCS được định cấu hình là "Từ chối TẤT CẢ" trên BMC EWS, BMC và FRUSDR không thể được nâng cấp/hạ cấp như hành vi mong đợi. Cập nhật vẫn có thể được thực hiện thông qua Redthernet hoặc BMC EWS
 • Không thể hạ cấp phiên bản BMC và FRUSDR xuống các phiên bản ngược.
 • Đối với Windows và WinPE, người dùng cần phải thoát / đóng dấu nhắc lệnh sau mỗi lần cập nhật.
 • Tham khảo ghi chú phát hành trước để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Bạn phải cài đặt gói cập nhật này Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 bản dựng 19 hoặc mới hơn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.