Trình điều khiển video tích hợp cho Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

19023
4/12/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển video tích hợp Windows* ASPEED* dành cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 2.6 MB
  • SHA1: D0D636915CB9280046799433C5AD8E5E311EC111

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển video tích hợp Windows* ASPEED* dành cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP.

Lưu ý quan trọng
Tham khảo các trang về khả năng tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ cho Bo mạch Máy chủ Intel của bạn:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.