Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 62X

19022
7/6/2021

Giới thiệu

Công nghệ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu dựa trên Chipset Intel 62X.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 7E26E7D403FA767D7857D3BB30EB0343527552C6

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp giải pháp Intel® Chipset Device Software cho Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST và Dòng M20MYP dựa trên Chipset Intel 62X.

Hệ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này mô tả về hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo các chức năng của tính năng sau đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý quan trọng:
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho máy tính Intel Server Board:
Intel® Server Board dòng S2600WF
Intel® Server Board dòng S2600BP
Intel® Server Board dòng S2600ST/M20MYP

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.