Công cụ tiện ích Intel® Integrated Sensor Solution cho bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi Intel Atom® E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Yocto Project*

19020
8/7/2017

Giới thiệu

Điều này chứa các công cụ như hiệu chỉnh, ISSU, TraceTools, UpdatePDTTool và các công cụ chỉnh sửa để tích hợp gói vào Yocto Project* cho dòng SoC Intel Atom® E3900.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 3.1 MB
  • SHA1: A8AF98C66C3D30413E8A6DAE8279D78F3C580B09

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng Nền tảng Intel® nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Tệp zip này chứa các công cụ như hiệu chỉnh, ISSU, TraceTools, UpdatePDTTool và các công cụ chỉnh sửa để tích hợp gói vào Yocto Project* cho dòng SoC Intel Atom® E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế để phát triển với Intel.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.