Tải xuống cho Intel® Falcon 8+ UAS

19016
6/22/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm chương trình cơ sở và phần mềm cho Intel® Falcon 8+. (1.7.6)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 74.6 MB
 • SHA1: 548F73FFA0C296FC026B26C7FFC5804F75B5AC15
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 166.9 KB
 • SHA1: F7DBF1456BC578D0F304582409A8B71022303F50
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 447.9 KB
 • SHA1: D454A9FCE07F6726AA8A5897E02302696FA327CF
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 267 KB
 • SHA1: 0A1F8F7713F5CE012D698C7A98FFF8E187723904

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này bao gồm chương trình cơ sở và phần mềm cho Intel® Falcon 8+ UAS.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin, các bản sửa lỗi cụ thể từ phiên bản trước và các sự cố đã biết.

Thông báo quan trọng về phiên bản phát hành chương trình cơ sở 1.7.2 trở lên cho Intel Falcon 8+ UAS

Bản cập nhật chương trình cơ sở Intel Falcon 8+ UAS phiên bản 1.7.2 và 1.7.5 trước đó được phát hành đặc biệt để sử dụng với thiết kế cập nhật của bộ sạc pin Intel Powerpack.

Không tải xuống hoặc cài đặt bản cập nhật chương trình cơ sở 1.7.2 trở lên trừ khi có được bộ sạc pin mới để tránh không hoạt động.

Vui lòng tham khảo thông tin về bộ sạc pin Intel Powerpack sau đây về các bản cập nhật quan trọng này.

 • IF8P_firmware_v1.7.6_release notes.pdf
 • Chương trình cơ sở SB05-5120-00_Updated - Thay thế Bộ sạc pin Intel® Falcon™ 8+ Powerpack
 • Hướng dẫn thiết lập Bộ sạc pin Intel® Falcon™ 8+ UAS Powerpack

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.