Intel® Visual Compute Accelerator tập tin máy chủ VCA1283LVV / VCA1585LMV

19004
4/27/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm cho máy chủ của Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 42.9 MB
  • SHA1: 0D48509B34D777E85764A5FF71A9B34E82D15DB7
  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 39.2 MB
  • SHA1: E8B345926A02F8DA1F6410A5768A9BCC683D1650
  • Debian 8.x*
  • Kích thước: 39.1 MB
  • SHA1: 71021DB83BCEC9ADD33CD8BB899523D7B6B2D931

Mô tả chi tiết

Các gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa một gói nhị phân với nhân Linux* hỗ trợ Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA), một gói nhị phân với các mô-đun hạt nhân Intel® VCA và một gói nhị phân với các tiện ích quản lý Intel® VCA tối đa. Các gói này dành cho máy tính lưu trữ thẻ Intel® Visual Compute Accelerator máy tính.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng các kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_2.1.292.zip
MD5: d8ff65cd695860afb106849765c18c26

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_2.1.292.zip
MD5: 8b37700ecc172eedcc3f1e1c9f40efdf

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_2.1.292.zip
MD5: a985f16701aa5a307979d00f3e7db34

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.