Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật BIOS VCA1283LVV / VCA1585LMV

19003
7/16/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa hình ảnh BIOS cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.5 MB
 • SHA1: 2E2A80CB276894346A9700ABCD5D0B9E740707C5

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa một tệp nhị phân để cập nhật Intel® Visual Compute Accelerator BIOS. Để biết mô tả chi tiết về các bước cập nhật BIOS, tải xuống Hướng dẫn người dùng phần mềm.

Để cập nhật BIOS, hãy sử dụng tiện ích vcactl có trong gói sản xuất.

Các bước để cập nhật BIOS

 1. Di chuyển đầu nhảy cập nhật BIOS người dùng cho (các) nút thích hợp đến vị trí ngắn (đầu nhảy trên cả hai chân, thay vì chỉ trên một). Các đầu nhảy nằm gần đầu nối điện phụ trợ 8 chân. Để biết thêm thông tin về vị trí, tải xuống Hướng dẫn phần cứng.
 2. Bật nguồn trên máy chủ (hoặc hệ thống máy chủ).
 3. Đặt lại các nút bằng cách chạy lệnh đặt lại vcactl . Chạy lệnh trạng thái vcactl và chờ trạng thái nút trở về bios_up tin nhắn.
 4. Phụ thuộc vào loại thẻ VCA:
  • Đối với VCA, tắt nguồn của máy chủ/máy chủ trong vài giây.
  • Đối với VCA2, chạy vcactl pwrbtn-short. Hãy chắc chắn rằng trạng thái nút power_off. Tăng các nút bằng cách chạy lại vcactl pwrbtn-short . Bios-up trạng thái có nghĩa là BIOS mới đã sẵn sàng để sử dụng. Cập nhật BIOS bằng cách chạy lệnh vcactl update-BIOS và chờ quá trình cập nhật hoàn tất. Chạy lệnh trạng thái vcactl phải trả về một tin nhắn bios_up , có nghĩa là nút đã được cập nhật thành công.

Sử dụng tổng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 45c8992430741ec373107eddfcb3fd18

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.