Intel® Visual Compute Accelerator biến đổi VCA1283LVV / VCA1585LMV

19002
4/30/2018

Giới thiệu

Mẫu tham chiếu có thể khởi động Intel® Visual Compute Accelerator xây dựng phần mềm hình ảnh (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 486 MB
  • SHA1: 0EB79CDAD2B902EDAD10B0D022118CC89A995499
  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 611.4 MB
  • SHA1: 8D43AB218C51FC3588BCD71DDB0102197DA8EF55

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Hệ điều Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) khởi động hệ điều hành CentOS* hoặc Ubuntu* từ những hình ảnh này. Hình ảnh biến đổi được tải lên RAM trước khi khởi động; do đó, không có thay đổi nào đối với hình ảnh đang chạy được duy trì Intel VCA khởi động lại nút. Nếu cần có hình ảnh mẫu tham chiếu liên tục, hãy kiểm tra tải xuống hình ảnh tham chiếu liên tục.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Các hình ảnh chứa nhân tham chiếu (hạt nhân với các bản vá Intel® Media Server Studio được áp dụng) và chứa SDK Phiên bản Cộng đồng Intel Media Server Studio 2017 R3, không có gói Mẫu Phương tiện.

Sử dụng các kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

IntelVisualComputeAccelerator_Volatile_Reference_CentOS_7.4_2.1.292.zip
MD5: e927569b7e79c3f093e82f15839e91d3

IntelVisualComputeAccelerator_Volatile_Reference_Ubuntu_16.04.3_2.1.292.zip
MD5: 4c7a2c49341a7c5f7e36172b9660434a

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.