Intel Widi (Đã ngừng sản xuất)

18964
5/10/2017

Giới thiệu

Thông báo Ngừng cung cấp Sản phẩm Intel WiDi tải Intel Pro WiDi tải xuống cho Windows

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 70.3 KB
  • SHA1: 3B3800C706DEB50714275C3BF179F609FCDB1B43

Mô tả chi tiết

Intel đã ngừng hoạt động tiếp thị và phát triển cho các ứng dụng Hiển thị Không dây Intel® (Intel® WiDi) và Hiển thị Không dây Intel® Pro (Intel® Pro WiDi) và các chương trình chứng nhận máy thu liên quan có hiệu lực ngay lập tức.

Vì tiêu chuẩn Miracast* được hỗ trợ nguyên bản trong các hệ điều hành Windows® 10 và Windows 8.1* cho khả năng hiển thị không dây với trải nghiệm người dùng mạnh mẽ, Intel đang chuyển hướng tài nguyên và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai.

Đọc thêm

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.