Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS dòng S2600WF cho UEFI

18911
2/12/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Intel® Server Board S2600WF cho UEFI. (00.01.0016), đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 28.5 MB
 • SHA1: 2F1C7E3984C3F1D53AC24C73219B4991327A736F

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm (SUP) này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Đám mây Doanh nghiệp Nutanix, hệ thống nói trên dựa trên Trình quản lý Vòng đời Prism của Nutanix để cập nhật chương trình cơ sở. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Quản lý vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách khả năng tương thích của phần cứng và chương trình cơ sở, hãy truy cập trang tương thích phần cứng và chương trình cơ sở Nutanix*.

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này , ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • BIOS hệ thống - 00.01.0015
 • Chương trình cơ sở ME - 04.00.04.340
 • Chương trình cơ sở BMC - 1.74.ee39402a
 • FRUSDR - 1.74

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board S2600WF và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF thích hợp và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R2000WF — để sử dụng với vỏ Giao diện firmware mở rộng hợp nhất được nhúng công nghệ của Intel (UEFI).

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - 00.01.0016
 • Chương trình cơ sở ME - 04.00.04.393
 • Chương trình cơ sở BMC - 1.90.0cf6e935
 • FRUSDR - 1,90

Để chạy các bản cập nhật này, bạn phải khởi động hệ thống sang UEFI shell nhúng.

Ghi chú bổ sung

 • Trước tiên, hãy tham khảo ghi chú phát hành và readme và cập nhật các tệp hướng dẫn để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS trong gói này.
 • Tham khảo Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành P1 sau để giải quyết vấn đề trình điều khiển P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1,00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1,00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1,00

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.