Công cụ giảm thiểu và phát hiện INTEL-SA-00075

18909
9/12/2017

Giới thiệu

Bản ghi này chứa một bản tải xuống phần mềm và tài liệu để xác định xem hệ thống có bị ảnh hưởng bởi sự cố được ghi lại trong tư vấn bảo mật INTEL-SA-00075 không.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows 8 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
  • Kích thước: 13.2 MB
  • SHA1: B57AF4EAEF2CEA78CC80BA61FF4BD5E79F99BEA5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ giảm thiểu và phát hiện INTEL-SA-00075 sẽ hỗ trợ phát hiện và giảm thiểu lỗ hổng bảo mật được mô tả trong INTEL-SA-00075. Đọc Tư vấn An ninh Công cộng để biết thêm thông tin.

Bản tải xuống này bao gồm hai phiên bản của công cụ. Đầu tiên là một công cụ GUI tương tác, khi chạy, phát hiện chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến nghị khi muốn đánh giá cục bộ hệ thống. Phiên bản này không cung cấp hỗ trợ giảm thiểu tự động.

Phiên bản thứ hai của công cụ là tệp thực thi bảng điều khiển lưu thông tin khám phá vào đăng ký Windows* và/hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá số lượng lớn trên nhiều máy để tìm hệ thống nhắm mục tiêu cho các bản cập nhật Chương trình cơ sở hoặc để triển khai giảm thiểu. Công cụ này cung cấp hỗ trợ giảm thiểu tự động.

Ghi chú bổ sung

  • Người dùng Linux* có thể sử dụng công cụ Linux.
  • Thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề này có thể được tìm thấy tại Hỗ trợ khách hàng của Intel.
  • Công cụ kết hợp này thay thế Cho Công cụ Khám phá và Hướng dẫn giảm thiểu đã phát hành trước đó.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.