Trình® điều khiển dựa trên công nghệ Intel Bluetooth cho Windows 7 * cho Intel® NUC

18903
9/3/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển công nghệ Intel Wireless Bluetooth® cho Windows 7*, cho cạc không dây được cài đặt® trong Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 25.8 MB
  • SHA256: CC3D8DAE9A3341ADB5C3F3D08D9ED431BF0364B35AAE706B042FDD0FF631FC96
  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 27.8 MB
  • SHA256: E1DFA1FA9A19D68EF81C6BEABF57A47CBF486821E255064B936249A620C00861

Mô tả chi tiết

Cảnh báo
Kính gửi khách hàng, vì phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "End of Life", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phần mềm này, cho dù hiện tại đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong phần mềm.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển công nghệ Intel Wireless Bluetooth® cho Windows 7*, cho cạc không dây được cài đặt® trong Intel® NUC.

Chọn tệp nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • BT_Win7_32_19.70.0.exe - phiên bản 32-bit cho Windows 7*
  • BT_Win7_64_19.70.0.exe - phiên bản 64-bit cho Windows 7*

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không? Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.