Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Bluetooth® cho Windows 7* cho Intel® NUC

18903
9/3/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® Wireless Bluetooth® nghệ tối ưu cho Windows 7*, cho thẻ không dây được cài đặt trong Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 25.8 MB
  • SHA1: 1C38A8F90215AA44552810015FE3D5CE50E1FE66
  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 27.8 MB
  • SHA1: C8E6FD0F98E23C90D04EBE0441D1DDE00F6DCA88

Mô tả chi tiết

Cảnh báo
Khách hàng thân thiết, vì phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong phần mềm.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® nghệ dành cho Windows 7*, cho thẻ không dây được cài đặt trong Intel® NUC.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • BT_Win7_32_19.70.0.exe - Các phiên bản 32-bit cho Windows 7*
  • BT_Win7_64_19.70.0.exe - Các phiên bản 64-bit cho Windows 7*

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.