Gói trình điều khiển hệ thống trên một chip (SOC) cho DE3815TY

18883
4/11/2017

Giới thiệu

Cài đặt System-on-a-Chip (SOC) —Trình điều khiển PWM cho Bộ công cụ Intel® NUC DE3815TYKHE và Bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Kích thước: 15.4 KB
  • SHA1: E2D37EAB42EBC7C1CA6DFC640EE5306515E2254F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt System-on-a-Chip (SOC) —Trình điều khiển PWM cho Intel® NUC, cho các thiết bị hệ thống sau:

  • Pwm

Cách cài đặt

  1. Giải nén gói đã tải xuống
  2. Nhấp chuột phải vào tệp INSTALL.BAT
  3. Chọn Chạy với tư cách quản trị viên

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.