BIOS cho Mô-đun tính toán Intel® Joule™

18882
6/8/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm BIOS cho mô-đun Intel® Joule™ phiên bản 1J2.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 24 MB
  • SHA1: C1AE10DC3DD5465E138FA817CFAA27F119325B03

Mô tả chi tiết

Ghi

Intel đã ngừng cung cấp các bo mạch phát triển Intel Galileo, mô-đun tính toán Intel Edison và bộ công cụ dành cho nhà phát triển, mô-đun tính toán Intel®® Joule™ và bộ công cụ dành cho nhà phát triển. Không có bản phát hành phần mềm nào khác được lên kế hoạch cho các nền tảng Intel Galileo, Intel Edison hoặc Intel Joule.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Intel đã lưu trữ tài nguyên trực tuyến của mình và sẽ duy trì tính khả dụng cho các cộng đồng diễn đàn Intel Galileo, Intel EdisonIntel Joule cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục có sẵn rộng rãi dưới dạng mã nhị phân và mã nguồn trên GitHub *.

Mục đích

Tải xuống tệp chứa BIOS phiên bản 1J2 cho mô-đun tính toán Intel® Joule™.

Có gì mới không?

  • BIOS phiên bản 1J2 là một phần của BKC cho v1706 của Hệ điều hành tham chiếu cho IoT
  • Bao gồm biến thể để chuyển đổi kích hoạt giao diện USB3 và PCIe

Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin, các bản sửa lỗi cụ thể từ phiên bản trước và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.