Intel xử lý I/O điều khiển điều khiển cho Windows 7 * cho Intel® NUC

18870
3/20/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển I/O phiên bản 1.1.9.0140 trên Intel® NUCs.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 73.5 MB
  • SHA1: 91C72396FD6E40C97FD6DA97B52E6DECC0DE3429

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển I/O phiên bản 1.1.9.0140 trên Intel® NUCs. Gói này cung cấp trình điều khiển cho các tính năng bộ xử lý sau:

  • Bộ điều khiển GPIO
  • Bộ điều khiển máy chủ UART
  • Bộ điều khiển I2C
  • Bộ điều khiển SPI

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không? Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.