Intel® EMGD MR5 dành cho Windows Embedded Compact 7* và Gói cài đặt Windows Embedded Compact 2013*

18863
3/1/2017

Giới thiệu

Gói cài đặt cho Intel® Embedded Media and Graphics Driver (Intel® EMGD) MR5 dành cho Windows Embedded Compact 7* (bản dựng# 3155) v36.16.5 và Windows Embedded Compact 2013* (bản dựng số 3155) v36.18.5.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows CE family*
  • Kích thước: 12 MB
  • SHA1: EA2EFFF3302F9717CFFDAAB66D380C74D9501CBB

Mô tả chi tiết

Không chắc đây là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Lưu ý quan trọng: Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền ® intel nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Gói cài đặt: Intel® Embedded Media and Graphics Driver (Intel® EMGD) MR5 dành cho Windows Embedded Compact 7* (bản dựng# 3155) v36.16.5 và Windows Embedded Compact 2013* (bản dựng số 3155) v36.18.5.

Đây là gói cài đặt trình điều khiển đồ họa cho dòng sản phẩm Bộ xử lý Intel Atom® E3800 và Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807/N2930/J1900 đi kèm với hướng dẫn người dùng và ghi chú phát hành trong gói trình điều khiển. Đây là bản phát hành công khai chung với chất lượng sản xuất.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.