Firmware âm thanh và Hướng dẫn sử dụng cho bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi Intel Atom® E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 trên Yocto Project*

18857
8/18/2017

Giới thiệu

Gói phần mềm này chứa âm thanh độ nét cao (HD) và các thành phần động cơ điện thấp (LPE) có sẵn trong hệ thống 64 bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: 564D8EC92419D6E27DA83F93BF8EDE58C816147E

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền ® intel nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Gói phần mềm này chứa âm thanh độ nét cao (HD) và các thành phần động cơ điện thấp (LPE) có sẵn trong hệ thống 64 bit.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế để phát triển với Intel.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.