Thư viện 3D hợp nhất Intel cho bộ xử lý Intel® Atom® E3900 Series, bộ xử lý Intel Celeron® N3350 và bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Yocto Project*

18856
8/23/2017

Giới thiệu

Tệp zip này chứa các thành phần chính của OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) và các gói trình điều khiển phương tiện theo yêu cầu của Dự án Yocto *.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 47.9 MB
  • SHA256: D56EEFAC6A7BDA7C9D71BB13BC36ABBFE48663BA9FA426A570AC06E06E5730FE

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng Nền tảng Intel® nhúng. Nó không dành cho các hệ thống kinh doanh hoặc người tiêu dùng.

Tổng quan

Tệp zip này chứa các thành phần chính của OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) và các gói trình điều khiển phương tiện theo yêu cầu của Dự án Yocto *.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ dành cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Phát triển Tài nguyên &; Thiết kế với Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.