Intel® Unified 3D Library cho bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Yocto Project*

18856
8/23/2017

Giới thiệu

Tệp zip này chứa các thành phần chính của OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) và các gói trình điều khiển đa phương tiện theo yêu cầu của Yocto Project*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 47.9 MB
  • SHA1: 0C69FD040CC4746FCC54548A9FCEF5FB352D0D68

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền ® intel nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Tệp zip này chứa các thành phần chính của OpenGL (OGL), OpenCL (OCL) và các gói trình điều khiển đa phương tiện theo yêu cầu của Yocto Project*.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế để phát triển với Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.