SDK màn hình từ xa

18855
10/31/2018

Giới thiệu

Remoting SDK phiên bản 2.1(R3 2018) là một bộ API cung cấp các giao thức từ xa và VMM ISV với giao diện dễ sử dụng vào bộ tính năng đồ họa từ xa.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.4 MB
  • SHA1: 5A3FF5D6B4BA3EA9E1EFE3C9B66796B530CCE6C1

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Remoting SDK cung cấp giao diện API để thu thập độ trễ thấp, nén, giải nén và cấu hình màn hình ảo trên Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 v5 với Đồ họa Intel® Iris™ Pro.

Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách giảm tải mã hóa chuyên sâu đến CPU sang bộ mã hóa Phần cứng Intel Iris Pro để phát lại video mượt mà hơn, thu thập và nén các ứng dụng máy tính để bàn chạy trên Windows 8* và Windows® 10.

Máy tính để bàn VDI được hỗ trợ bởi Đồ họa Intel Iris Pro có thể tận dụng các máy tính để bàn ảo độ phân giải cao, đa màn hình với khả năng mở rộng máy chủ và mật độ người dùng được cải thiện.

Về bản tải xuống này

  • Remoting SDK R3 2018 - Phiên bản này bao gồm những cải tiến triển khai.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.