Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm Bo mạch Máy chủ Intel® S7200AP

18846
12/3/2018

Giới thiệu

Gói cập nhật chương trình cơ sở Dòng sản phẩm Bo mạch Máy chủ Intel® S7200AP và S7200APR cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) (R01.03.0021).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 26.4 MB
  • SHA1: B1A471C5C0D627D4044F12D9232F599CAC60763A

Mô tả chi tiết

Hướng dẫn README Gói cập nhật chương trình cơ sở hệ thống (SFUP)

Hướng dẫn

Intel khuyên bạn nên đọc toàn bộ tài liệu này trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu được ghi lại sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi cập nhật hoàn tất.

Phát hành - Tháng Mười Hai 3, 2018

********************************************************************************
Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống mức sản xuất sau:

BIOS hệ thống - R01.03.0021
ME Firmware - 03.01.03.030.0
BMC Firmware - 01.15.11288
FRUSDR - 1,30


--- Sản phẩm được hỗ trợ ---

Dòng sản phẩm S7200AP và S7200APR Bo mạch Máy chủ Intel(R)

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng sản xuất

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
- Trước khi cài đặt, hãy đọc tài liệu BIOS RELEASE NOTES.txt và chú ý đến GHI CHÚ QUAN TRỌNG và VẤN ĐỀ ĐÃ BIẾT cho bản phát hành cụ thể này.

- Gói chương trình cơ sở hợp nhất này hỗ trợ CẢ các sản phẩm mô-đun tính toán và bo mạch S7200AP và S7200APR. Tất cả các CPU Intel® Xeon Phi™ x200 (Trước đây là KNL) hoặc X205 (Trước đây là KNM) liên quan cũng được hỗ trợ.

- Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này được cài đặt bằng phương pháp cập nhật hệ điều hành kết hợp với công cụ One Flash Update (OFU).

- Không sửa đổi bất kỳ tập tin kịch bản nào. Các tập lệnh như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

*****************************************************************
YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG
*****************************************************************
Dòng sản phẩm S7200AP
- S7200AP PBA ván cơ sở kết thúc bằng -304 trở lên.
- Các phiên bản sản xuất của Intel® Xeon Phi™ x200 (Trước đây là KNL) lên đến 230W TDP.
- Hệ thống BIOS- R01.02.0001 trở lên
- BMC Firmware - Phiên bản 01.00.10304 trở lên

Dòng sản phẩm S7200APR
- S7200APR PBA ván cơ sở kết thúc bằng -250 trở lên.
- Các phiên bản sản xuất của Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ x200 (Trước đây là KNL) và Intel® Xeon Phi™ x205 (Trước đây là KNM) lên đến 320W TDP.
- Hệ thống BIOS- R01.03.0001 hoặc cao hơn
- BMC Firmware - Phiên bản 01.09.10985 hoặc cao hơn


- Bảng điều khiển phía trước, Bảng nối đa năng hoán đổi nóng và Dữ liệu FRU trên bảng cơ sở phải có sẵn để tự động phát hiện khung gầm thành công.
*****************************************************************
QUY TRÌNH CẬP NHẬT
*****************************************************************

- Thực hiện theo các hướng dẫn trong "Hướng dẫn cài đặt nhanh và cập nhật chương trình cơ sở OFU Linux" và / hoặc trong "Intel_OFU_UserGuideV1.0"


Cảnh báo:***
!! KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc tháo nguồn khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật.
Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không thể hoạt động. !!

!! Không cố gắng giảm rev phần mềm hệ thống sau khi tải vào hệ thống.
Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không thể hoạt động. !!

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.