Intel® Server Board mềm cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm S7200AP

18846
12/3/2018

Giới thiệu

Intel® Server Board gói cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm S7200AP và S7200APR cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) (R01.03.0021).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 26.4 MB
  • SHA1: B1A471C5C0D627D4044F12D9232F599CAC60763A

Mô tả chi tiết

Hướng dẫn gói cập nhật chương trình cơ sở hệ thống (SFUP)README

Hướng dẫn

Intel đặc biệt khuyến nghị bạn nên đọc toàn bộ tài liệu này trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu đã ghi sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Phát hành - ngày 3 tháng 12 năm 2018

********************************************************************************
Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS hệ thống - R01.03.0021
Chương trình cơ sở ME - 03.01.03.030.0
Chương trình cơ sở BMC - 01.15.11288
FRUSDR - 1,30


--- được hỗ trợ ---

Dòng sản phẩm Bo mạch Máy chủ Intel(R) S7200AP và S7200APR

Liên hệ với các yêu cầu hỗ trợ phần cứng của Intel để được sản xuất

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:
- Trước khi cài đặt, đọc tài liệu BIOS RELEASE NOTES.txt và chú ý đến GHI CHÚ QUAN TRỌNG và CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ BIẾT cho bản phát hành cụ thể này.

- Gói chương trình cơ sở hợp nhất này hỗ trợ cả các sản phẩm bo mạch và mô-đun điện toán S7200APR và S7200APR. Tất cả các Intel® Xeon Phi™ CPU liên quan Intel® Xeon Phi™ x200(Trước đây là KNL) hoặc X205 (Trước đây là KNM) cũng được hỗ trợ.

- Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt bằng phương pháp cập nhật Hệ điều hành cùng với công cụ One Flash Update (OFU).

- Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

*****************************************************************
YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG
*****************************************************************
Dòng sản phẩm S7200AP
- PBA bảng mạch cơ sở S7200AP kết thúc bằng -304 và cao hơn.
- Các phiên bản sản xuất Intel® Xeon Phi™ x200(Trước đây là KNL)lên đến 230W TDP.
- HỆ THỐNG BIOS- R01.02.0001 hoặc cao hơn
- Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản 01.00.10304 hoặc cao hơn

Dòng sản phẩm S7200APR
- PBA bảng mạch cơ sở S7200APR kết thúc bằng -250 và cao hơn.
- Các phiên bản sản xuất của bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ x200(Trước đây là KNL) và Intel® Xeon Phi™ x205(Trước đây là KNM) bộ xử lý lên đến 320W TDP.
- HỆ THỐNG BIOS- R01.03.0001 hoặc cao hơn
- Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản 01.09.10985 hoặc cao hơn


- Bảng mặt trước, bảng nối đa năng hoán đổi nóng và dữ liệu FRU bảng cơ sở phải có sẵn để tự động phát hiện khung máy để thành công.
*****************************************************************
QUY TRÌNH CẬP NHẬT
*****************************************************************

- Làm theo hướng dẫn trong "OfU Linux Quick Installation and Firmware Update Instructions" và/hoặc trong "Intel_OFU_UserGuideV1.0"


Cảnh báo:***
!! KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ điện năng khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật.
Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được. !!

!! Không cố gắng đảo ngược phần mềm hệ thống sau khi được tải lên hệ thống.
Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được. !!

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.