Trình điều khiển đồ họa pGFX cho Intel® Server Board S1200SPL cho Hệ điều hành Windows*

18842
7/12/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm Intel® Server Board điều khiển đồ họa S1200SPL pGFX cho Hệ điều hành Windows* (22.20.16.4815 và 23.20.16.5018).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 284.6 MB
  • SHA1: 781352D16101C673B9EE09202DCF127790558F9A
  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 342 MB
  • SHA1: 06C4B66276567C19C8C083E2F3711B136BA7F5D3

Mô tả chi tiết

Chỉ sử dụng gói trình điều khiển 22.20.16.4815 cho Intel® Xeon® Bộ xử lý E3-1200 v5

và gói trình điều khiển 23.20.16.5018 cho chỉ Intel® Xeon® Bộ xử lý E3-1200 v6.

Tổng quan

Trình điều khiển này chỉ hỗ trợ đồ họa tích hợp CPU Intel® Server Board S1200SPL và S1200SPLR.

Lưu ý quan trọng: Không thể sử dụng trình điều khiển này với Intel® Server Board S1200SPS(R) và S1200SPO(R).

Giới thiệu về trình điều ® mềm của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.