Cập nhật BIOS [BNKBL357]

18838
7/14/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i7BNH, NUC7i5BNH, NUC7i5BNK, NUC7i3BNH và NUC7i3BNK.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 7.3 MB
 • SHA1: 30761AC1F74A3C2C9CFB68EB847F5B396F47A1EC
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7.2 MB
 • SHA1: 45FBD94FB15CD0F5BE4C54CE2B919A56BB84195C
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7 MB
 • SHA1: 387115F450D5E4B0E26C42FBD43B650ECF1E566E
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 6.9 MB
 • SHA1: 34F38EFF92589890BA943EB4F2D1B8AC3F51A052

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của các sản phẩm Intel® NUC này: NUC7i7BNH, NUC7i7BNB, NUC7i5BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNB, NUC7i3BNH, NUC7i3BNK và NUC7i3BNB. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [BNKBL357.86A.0083.EB.msi] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Khôi phục cập nhật BIOS [BN0083.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • cập nhật iflash BIOS [BNKBL357.86A.0083.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [BNKBL357.86A.0083.UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ vỏ EFI. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Có gì mới trong bản phát hành này?
Xem ghi chú phát hành để biết các bản sửa lỗi bổ sung và các tính năng mới trong phiên bản BIOS này.

Lưu ý

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.
 • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất đến 30 giây để tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Sau khi quá trình cập nhật đã bắt đầu, không tắt nguồn hệ thống của bạn trước khi quá trình cập nhật hoàn tất. Quá trình cập nhật sẽ mất đến 3 phút.
 • Tùy chọn: Tệp danh sách UQI được bao gồm trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® và VCUST sử dụng.

Bạn không chắc chắn đây có phải LÀ BIOS phù hợp với Intel® NUC của bạn không?
Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.