Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Không dây Intel® cho Windows® 10 cho các Sản phẩm Intel® NUC

18836
3/31/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển không dây cho Bộ điều hợp Không dây Intel® trong Bộ công cụ Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 30.5 MB
  • SHA1: 9DB29B56A55B017B8CC89491A44D867229DBF1FC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển không dây cho Bộ điều hợp Không dây Intel® Bộ công cụ Intel® NUC cho Windows® 10.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.