Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

18828
2/2/2022

Giới thiệu

Cài đặt Intel PROSet/Wireless Software for Bluetooth technology driver for® Intel® NUC using Windows® 10 64-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 12.3 MB
  • SHA1: 32F8DB33069B6F1EDCE7CA55CE3B51FC20ACE58C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® driver cho bộ điều hợp Intel Bluetooth được cài đặt trong Intel® NUC.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.