Cập nhật BIOS [AYAPLCEL]

18820
1/6/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAYH và NUC6CAYS.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 11.5 MB
 • SHA1: 01C337F58658DAB7C5F3ADF32B11D69266039735
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 11.3 MB
 • SHA1: 4255C0716646078A877E9125C5DD513920B795D5
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 11.3 MB
 • SHA1: 75461C27C6AB62574725466A864637196730EC9F

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAYH và NUC6CAYS. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tập lệnh readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [AY0074.bio]: A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Cập nhật BIOS iFlash [AYAPLCEL.86A.0074.BI.zip]: Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Cập nhật UEFI BIOS [AYAPLCEL.86A.0074.UEFI.zip]: Cho phép cập nhật BIOS từ EFI Shell. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Có gì mới trong bản phát hành này?
Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Lưu ý

 • Do cập nhật chương trình cơ sở TXE trong BIOS phiên bản 0066, bạn không thể hạ cấp xuống phiên bản 0064 hoặc cũ hơn.

Bạn không chắc đây có phải LÀ BIOS phù hợp với Intel NUC của® bạn không?
Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.